JOBS


Studio Modijefsky is growing, projects become more varied and bigger, from restaurants and hotels to retail chains and so we are now looking for an intern and draftsman to help us out! For more information on the position please read the details below. Mbo- of Hbo-opleiding Bouwkunde


STUDIO MODIJEFSKY IS LOOKING FOR A TALENTED ENTHUSIASTIC DRAFTSMAN

 

On short-term we are looking for an architectural draftsman to join our team for 4 months 4-5 days per week. There is a possibility to extend the period, depending on upcoming projects.

 

Profile:

You realize drawings in all phases of a project; working out architectural floorplans, elevations and/or furniture drawings. You easily translate a concept design into a complete and final drawing set. Being accurate and professional in working out and finalising designs in 2D and 3D is required.

-      Education: MBO / HTS / HBO Architectural Engineering / Technical Draftsman.  
-       High accuracy in working in 2D, as well as in 3D.
-       Work out interior designs to Preliminary Design and Final Design drawing sets.
-       Excellent knowledge of Autocad / Sketchup / Adobe (Photoshop, InDesign & Illustrator) and Office.
-       High ambition and enthusiasm are a must.
-       Great sense of responsibility & team player.
-       Close cooperation with our creative-director and project managers.
-       A flexible, problem solving and result-oriented approach in a dynamic environment is required.
-       Familiar with current building regulations.
-       Extensive knowledge of materials.
-       A minimum of 3 years working experience. 
-       Since our team exists of different nationalities, we speak Dutch and English at the studio, good knowledge of both languages is required.
-       Flexible attitude: We do not have a 9 to 5 mentality, but we aim to work efficiently and have a social life next to work.
-       Preferable somebody who lives in or within the close area of Amsterdam.

 

We offer:

- A workplace within a dynamic studio
- A job position for 4-5 days as freelancer - but we're also open to discuss about other collaborations / contracts
- Energetic and ambitious colleagues
- Various and unique projects to work on

 

We would like to receive:

- A brief motivation letter and CV
- A brief portfolio with your most recent projects. Please indicate by project what your role was in this project and give examples of your skills such as making sketches, drawings, details, etc. We like to receive your portfolio in PDF format and up to 10MB.

Send your application, quoting 'vacature tekenaar’' by mail a.s.a.p. to office@studiomodijefsky.nl.

For more information about Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.nl


STUDIO MODIJEFSKY IS OP ZOEK NAAR EEN GETALENTEERDE BOUWKUNDIG TEKENAAR!

 

 Op korte termijn zijn wij op zoek naar een bouwkundig tekenaar die (minimaal) 4 maanden 4 tot 5 dagen per week ons team komt versterken. Deze periode kan mogelijk verlengd worden i.v.m. drukte door projecten. 

 

Profiel:

Je verricht het tekenwerk in alle fasen van een project, bijvoorbeeld het uitwerken van bouwkundige plattegronden, deeltekeningen en/of meubeltekeningen. Een concept ontwerp vertaal je moeiteloos naar een definitieve tekeningen-set. Nauwkeurigheid en een gedegen capaciteit en vakkundigheid in het uitwerken en finaliseren van ontwerpen in 2D en 3D zijn een vereiste.

-       Opleiding: MBO Bouwkunde / HTS Bouwkunde / HBO Bouwkunde / Ing. Bouwkunde / Technisch Tekenaar
-       Grote nauwkeurigheid in werken, zowel in 2D als 3D.
-       Je kunt interieurontwerpen verder uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp in de vorm van een tekeningenset.
-       Beheersing van Autocad / Sketchup / Adobe pakket ( Photoshop, InDesign en Illustrator) en Office is een voorwaarde.
-       Hoge ambitie, creativiteit en enthousiasme zijn vereist.
-       Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel & bent een teamplayer.
-       Een flexibele, probleemoplossende en resultaatgerichte benadering in een dynamische omgeving is vereist.
-       Je werkt nauw samen in de studio met creatief-directeur en projectmanagers.
-       Je bent bekend met huidige bouwregelgeving.
-       Je beschikt over een brede materialenkennis.
-       Minimaal 3 jaar praktijkervaring
-       In de studio wordt zowel NL als ENG gesproken; i.v.m. de nationaliteit van de rest van het team. Het is een vereiste dat je beide talen beheerst.
-       Een flexibele instelling; we hebben op dit kantoor geen 9 tot 5 mentaliteit maar wel een streven om efficiënt te werken en een sociaal leven naast het werk.
-       Voorkeur gaat uit naar iemand uit Amsterdam of omstreken.

 

Wij bieden:

-       Een werkplek binnen een dynamische studio
-       Een functie voor 4-5 dagen als freelancer - of in overleg een ander dienstverband
-       Energieke en ambitieuze collega’s
-       Diverse en unieke projecten om aan te werken

 

Graag ontvangen wij:

-       Een beknopte motivatiebrief en CV
-       Een beknopt portfolio met je meest recente projecten. Hierin graag per project aangeven wat jouw rol binnen dit project was en geef voorbeelden van jouw vaardigheden m.b.t. het maken van schetsen, tekeningen, details, etc. Graag in pdf-formaat en maximaal 10MB.

Stuur je sollicitatie o.v.v. ‘vacature tekenaar’ per mail op z.s.m. naar office@studiomodijefsky.nl

Voor meer informatie over Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.nL


STUDIO MODIJEFSKY IS OFFERING AN INTERNSHIP!

 

Studio Modijefsky is a small interior architecture bureau in the center of Amsterdam. We are working on a very diverse portfolio of projects in the Netherlands and recently also across the border. We are currently designing an interior and house style for a restaurant, a retail concept, several cafés, the F&B area of a large hotel and a hotel, with more to come!  The projects we are working on differ in scale, discipline and realization. 

We are looking for an enthusiastic trainee to strengthen our team of 8 people and to participate in all projects; develop interior concepts, elaborate details, work on graphic assignments etc.

This is what we expect from you: 

- Available from 1 September 2018 for 6 months. 
- Ambitious, creative, independent, proactive and enthusiastic. 
- Good knowledge of Autocad, Sketchup and Adobe are necessary. 
- Good knowledge of English. English and Dutch are spoken in our studio; different nationalities are working in our team.
- Work experience at other design agencies is appreciated. 
- We prefer somebody who lives in or within the close area of Amsterdam. 
- No 9 to 5 mentality but an aim to work efficiently and a social life next to work. 

What we offer: 

- A dynamic internship. 
- A young but very experienced team. 
- Insights into varied projects. 
- internship compensation + lunch at the studio.

We would like to receive the following documents: 

- A brief motivation letter
- Curriculum vitae
- A concise portfolio. Please indicate per project what your role was within this project and give examples of your (computer) skills regarding making sketches, drawings, details, etc. Please send your portfolio in pdf format max. 10MB.

If you are interested, please send your application. "Internship at Studio Modijefsky" as soon as possible, before July 31st 2018 to office@studiomodijefsky.nl. 

 

We look forward to receiving your application!

Voor meer informatie over Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.nL


STUDIO MODIJEFSKY IS OP ZOEK NAAR STAGIAIR(E)!

 

Studio Modijefsky is een klein interieur architectuur bureau in het centrum van Amsterdam.
Er wordt gewerkt aan een zeer divers portfolio van projecten in NL en sinds kort ook over de grens. Op dit moment ontwerpen we een interieur en huisstijl voor een restaurant, een retail concept, verschillende cafés, de F&B ruimtes van een groot hotel en een hotel, met nog meer op de plank! Projecten welke verschillen in schaal, discipline, en uitwerking. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om ons team van 8 man te versterken en die mee draait met alle projecten; interieur concepten ontwikkelen, details uitwerken, grafische projecten uitvoeren etc.

Dit is wat we van je verwachten:

-    Per september beschikbaar (6mnd). 
-    Ambitieus, creatief, zelfstandig, proactief en enthousiast. 
-    Goede kennis van Autocad, Sketchup en Adobe zijn een voorwaarde.
-    Goede kennis van de Engelse taal. In de studio wordt zowel Nederlands als Engels gesproken i.v.m. de nationaliteiten van de rest van het team. 
-    Werkervaring bij andere ontwerpbureaus wordt gewaardeerd.
-    Iemand woonachtig in Amsterdam of omstreken heeft onze voorkeur. 
-    Geen 9 tot 5 mentaliteit maar wel een streven om efficiënt te werken en een sociaal leven naast het werk.

Wij bieden:

-    Een dynamische stage.
-    Een jong maar zeer ervaren team.
-    Inzichten in onze gevarieerde projecten.
-    Stagevergoeding + lunch in de studio.

Graag ontvangen wij:

-    Een beknopte motivatiebrief
-    Curriculum vitae
-    Een beknopt portfolio. Hierin graag per project aangeven wat jouw rol binnen dit project was en geef voorbeelden van jouw (computer)vaardigheden m.b.t. het maken van schetsen, tekeningen, details, etc. Graag in pdf-formaat en maximaal 10MB. 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie o.v.v. “ internship at Studio Modijefsky ” z.s.m. en voor 31 juli 2018 naar office@studiomodijefsky.nl. We kijken er naar uit je sollicitatie te ontvangen!

Voor meer informatie over Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.nL